Last update was 4 days ago

giadinhxahoi.com.vn

Website Worth: $0.00, Daily Pageviews: 0, Daily Ads Revenue: $0.00

Advertisement

Meta Info

Title: Gia đình xã hội - Kênh thông tin gia đình xã hội lớn nhất

Description: Kênh thông tin về các lĩnh vực gia đình xã hội. Cung cấp các thông tin mật thiết về gia đình, sức khỏe, quan hệ trong gia đình và xã hội. Tin tức…

Tags: gia đình hội Kênh thông tin nhất

SEO Information

Index Info For: giadinhxahoi.com.vn

Alexa Rank: 0, delta:

PageRank:

Server Information

Host IP: 210.211.97.228

Server name: Apache/2

Country Name: Vietnam

Country Code: VNM

Region: 44

City: Hanoi

Latitude: 21.03330039978

Longitude: 105.84999847412

DNS Information

HOSTCLASSTYPETTLDATA
giadinhxahoi.com.vn IN A 3600 ip: 210.211.97.228
giadinhxahoi.com.vn IN NS 3600 target: ns3.zonedns.vn
giadinhxahoi.com.vn IN NS 3600 target: ns1.zonedns.vn
giadinhxahoi.com.vn IN NS 3600 target: ns2.zonedns.vn
giadinhxahoi.com.vn IN SOA 3600 mname: ns1.zonedns.vn
rname: root.giadinhxahoi.com.vn
serial: 2015072701
refresh: 1200
retry: 600
expire: 1209600
minimum-ttl: 3600
giadinhxahoi.com.vn IN MX 3600 pri: 10
target: giadinhxahoi.com.vn

Domain information

Domain Suffix: Country Domain

Site Analysis

Site technologies: jQuery, WordPress

Keyword density

# keyword count density %
1 cách 38 1.63
2 trị 36 1.54
3 mụn 30 1.28
4 nhất 27 1.16
5 huy 27 1.16
6 thẩm 25 1.07
7 quả 24 1.03
8 hiệu 24 1.03
9 giải 24 1.03
10 tin 24 1.03
11 bằng 22 0.94
12 tiến 22 0.94
13 thuật 21 0.9
14 lâu 21 0.9
15 hội 20 0.86
16 phẫu 20 0.86
17 đáp 19 0.81
18 nhiên 19 0.81
19 sinh 19 0.81
20 gia 18 0.77
21 đình 17 0.73