Advertisement

giadinhxahoi.com.vn

Website Worth: $339.36

Daily Pageviews: 85

Daily Ads Revenue: $0.26

Last update was 3 months ago

Meta Info

Title: Gia đình xã hội - Kênh thông tin gia đình xã hội lớn nhất

Description: Kênh thông tin về các lĩnh vực gia đình xã hội. Cung cấp các thông tin mật thiết về gia đình, sức khỏe, quan hệ trong gia đình và xã hội. Tin tức…

Tags: gia đình hội Kênh thông tin nhất

SEO Information

Index Info For: giadinhxahoi.com.vn

Alexa Rank: 11855723, delta: -9129820

PageRank: 0

Server Information

Host IP: 210.211.97.228

Server name: nginx

Country Name: Vietnam

Country Code: VNM

Region: 44

City: Hanoi

Latitude: 21.03330039978

Longitude: 105.84999847412

DNS Information

HOSTCLASSTYPETTLDATA
giadinhxahoi.com.vn IN A 3275 ip: 210.211.97.228
giadinhxahoi.com.vn IN NS 3276 target: ns1.zonedns.vn
giadinhxahoi.com.vn IN NS 3276 target: ns3.zonedns.vn
giadinhxahoi.com.vn IN NS 3276 target: ns2.zonedns.vn
giadinhxahoi.com.vn IN SOA 3276 mname: ns1.zonedns.vn
rname: root.giadinhxahoi.com.vn
serial: 2015072701
refresh: 1200
retry: 600
expire: 1209600
minimum-ttl: 3600
giadinhxahoi.com.vn IN MX 3277 pri: 10
target: giadinhxahoi.com.vn

Domain information

Domain Suffix: Country Domain

Site Analysis

Site technologies: jQuery, WordPress

Keyword density

# keyword count density %
1 mụn 65 2.85
2 trị 55 2.41
3 cách 52 2.28
4 hiệu 41 1.8
5 quả 41 1.8
6 nhất 40 1.75
7 sẹo 36 1.58
8 thịt 34 1.49
9 bằng 33 1.45
10 lại 23 1.01
11 trắng 22 0.96
12 tin 20 0.88
13 mặt 20 0.88
14 gia 18 0.79
15 đình 17 0.75
16 nào 16 0.7
17 sinh 16 0.7
18 đốt 15 0.66
19 nhiên 15 0.66
20 lõm 15 0.66
21 tóc 14 0.61