Advertisement

giadinhxahoi.com.vn

Website Worth: $159.70

Daily Pageviews: 39

Daily Ads Revenue: $0.12

Last update was 2 months ago

Meta Info

Title: Gia đình xã hội - Kênh thông tin gia đình xã hội lớn nhất

Description: Kênh thông tin về các lĩnh vực gia đình xã hội. Cung cấp các thông tin mật thiết về gia đình, sức khỏe, quan hệ trong gia đình và xã hội. Tin tức…

Tags: gia đình hội Kênh thông tin nhất

SEO Information

Index Info For: giadinhxahoi.com.vn

Alexa Rank: 26054940, delta: +10685124

PageRank: 0

Server Information

Host IP: 210.211.97.228

Server name: nginx

Country Name: Vietnam

Country Code: VNM

Region: 44

City: Hanoi

Latitude: 21.03330039978

Longitude: 105.84999847412

DNS Information

HOSTCLASSTYPETTLDATA
giadinhxahoi.com.vn IN A 3600 ip: 210.211.97.228
giadinhxahoi.com.vn IN NS 3600 target: ns3.zonedns.vn
giadinhxahoi.com.vn IN NS 3600 target: ns1.zonedns.vn
giadinhxahoi.com.vn IN NS 3600 target: ns2.zonedns.vn
giadinhxahoi.com.vn IN SOA 3600 mname: ns1.zonedns.vn
rname: root.giadinhxahoi.com.vn
serial: 2015072701
refresh: 1200
retry: 600
expire: 1209600
minimum-ttl: 3600
giadinhxahoi.com.vn IN MX 3600 pri: 10
target: giadinhxahoi.com.vn

Domain information

Domain Suffix: Country Domain

Site Analysis

Site technologies: jQuery, WordPress

Keyword density

# keyword count density %
1 cách 61 2.68
2 trị 59 2.6
3 bằng 50 2.2
4 sẹo 46 2.02
5 mụn 37 1.63
6 xăm 35 1.54
7 hiệu 28 1.23
8 quả 26 1.14
9 thịt 26 1.14
10 đơn 24 1.06
11 giản 23 1.01
12 tin 20 0.88
13 lại 20 0.88
14 gia 19 0.84
15 của 18 0.79
16 đình 18 0.79
17 mắt 18 0.79
18 nhất 18 0.79
19 quanh 16 0.7
20 đẹp 15 0.66
21 sinh 15 0.66