Advertisement

giadinhxahoi.com.vn

Website Worth: $0.00

Daily Pageviews: 0

Daily Ads Revenue: $0.00

Last update was 1 month ago

Meta Info

Title: Gia đình xã hội - Kênh thông tin gia đình xã hội lớn nhất

Description: Kênh thông tin về các lĩnh vực gia đình xã hội. Cung cấp các thông tin mật thiết về gia đình, sức khỏe, quan hệ trong gia đình và xã hội. Tin tức…

Tags: gia đình hội Kênh thông tin nhất

SEO Information

Index Info For: giadinhxahoi.com.vn

Alexa Rank: 0, delta:

PageRank: 0

Server Information

Host IP: 210.211.97.228

Server name: Apache/2

Country Name: Vietnam

Country Code: VNM

Region: 44

City: Hanoi

Latitude: 21.03330039978

Longitude: 105.84999847412

DNS Information

HOSTCLASSTYPETTLDATA
giadinhxahoi.com.vn IN A 3600 ip: 210.211.97.228
giadinhxahoi.com.vn IN NS 3600 target: ns2.zonedns.vn
giadinhxahoi.com.vn IN NS 3600 target: ns3.zonedns.vn
giadinhxahoi.com.vn IN NS 3600 target: ns1.zonedns.vn
giadinhxahoi.com.vn IN SOA 3600 mname: ns1.zonedns.vn
rname: root.giadinhxahoi.com.vn
serial: 2015072701
refresh: 1200
retry: 600
expire: 1209600
minimum-ttl: 3600
giadinhxahoi.com.vn IN MX 3600 pri: 10
target: giadinhxahoi.com.vn

Domain information

Domain Suffix: Country Domain

Site Analysis

Site technologies: jQuery, WordPress

Keyword density

# keyword count density %
1 mụn 63 2.77
2 trị 53 2.33
3 cách 52 2.29
4 hiệu 41 1.8
5 quả 41 1.8
6 nhất 39 1.72
7 sẹo 36 1.58
8 thịt 34 1.5
9 bằng 33 1.45
10 lại 23 1.01
11 trắng 22 0.97
12 tin 20 0.88
13 mặt 20 0.88
14 gia 18 0.79
15 đình 17 0.75
16 nào 16 0.7
17 sinh 16 0.7
18 lõm 15 0.66
19 đốt 15 0.66
20 nhiên 15 0.66
21 hội 14 0.62